גלובליזציה פוליטית

כל מה שרצית לדעת על גלובליזציה פוליטית:
במסגרת השינויים החלים בעולם מאז השליש האחרון של המאה ה-20, המכונים "גלובליזציה", חלו שינויים במבנה המדינה ובהיחסים בין המדינות.
השינוי המרכזי בגאופוליטיקה העולמית בתקופה זו הוא קריסתה של ברית המועצות ובעקבותיה של כל הגוש הסובייטי.
שינוי זה גרר בעקבותיו מספר שינויים נוספים.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לגלובליזציה פוליטית:
מדע המדינה
גלובליזציה