דמוקרטיה טוטליטרית

כל מה שרצית לדעת על דמוקרטיה טוטליטרית:
דמוקרטיה טוטליטרית ("דמוקטטורה") היא מושג שטבע פרופ' יעקב טלמון בשנת 1952 עם צאתו לאור של ספרו "ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטאליטרית".
הדמוקרטיה הטוטליטרית נוסדה כאסכולת מחשבה של תנועת הנאורות הצרפתית במאה ה-18 וינקה מתורת "הרצון הכללי" של ז'אן-ז'אק רוסו, ומכאן המשיכה להתקיים בגלגוליה השונים במשך העידן המודרני.
היא באה לידי ביטוי במשטרים רודניים, כמו הדיקטטורה היעקובינית והקומוניזם הסובייטי לשעבר.
האמונה בחופש והשאיפה לממשו של אסכולות חברתיות מדיניות אוטופיסטיות כקומוניזם מתיישבות לכאורה עם שימוש באמצעי כפייה לצורך הגשמת הרעיון האוטופי.
גישה זו מובילה ל"דמוקטטורה" והיא בלתי סובלנית בהשוואה לדמוקרטיה הליברלית.
אם כי יש לציין כי המושג "דמוקטטורה" נוגד בעליל את מושג "הרצון הכללי".

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לדמוקרטיה טוטליטרית:
קצרמר מדע המדינה
אידאולוגיות
שיטות ממשל