דעיכה מעריכית

כל מה שרצית לדעת על דעיכה מעריכית:
דעיכה מעריכית היא תכונה של פונקציה שבה ערך הפונקציה יורד באופן מעריכי כתלות במשתנה הבלתי תלוי, כלומר במרווח קבוע ערך הפונקציה יורד פי ערך קבוע.
בכיתוב מתמטי פונציה דועכת מעריכית נכתבת בצורה הכללית:

או עם הלוגריתם הטבעי:

כמו גם בצורות אחרות, אשר נוחות בתחומים מסוימים.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לדעיכה מעריכית:
פונקציות ממשיות ומרוכבות