האספה המכוננת

כל מה שרצית לדעת על האספה המכוננת:
הכנסת הראשונה

הממשלה הראשונה
הממשלה השנייה

הכנסת השנייה

הממשלה השלישית
הממשלה הרביעית
הממשלה החמישית
הממשלה השישית

הכנסת השלישית

הממשלה השביעית
הממשלה השמינית

הכנסת הרביעית

הממשלה התשיעית

הכנסת החמישית

הממשלה העשירית
הממשלה האחת עשרה
הממשלה השתים עשרה

הכנסת השישית

הממשלה השלוש עשרה
הממשלה הארבע עשרה

הכנסת השביעית

הממשלה החמש עשרה

הכנסת השמינית

הממשלה השש עשרה
הממשלה השבע עשרה

הכנסת התשיעית

הממשלה השמונה עשרה

הכנסת העשירית

הממשלה התשע עשרה
הממשלה העשרים

הכנסת האחת עשרה

הממשלה העשרים ואחת
הממשלה העשרים ושתיים

הכנסת השתים עשרה

הממשלה העשרים ושלוש
הממשלה העשרים וארבע

הכנסת השלוש עשרה

הממשלה העשרים וחמש
הממשלה העשרים ושש

הכנסת הארבע עשרה

הממשלה העשרים ושבע

הכנסת החמש עשרה

הממשלה העשרים ושמונה
הממשלה העשרים ותשע

הכנסת השש עשרה

הממשלה השלושים

הכנסת השבע עשרה

הממשלה השלושים ואחת

הכנסת השמונה עשרה


פותר תשחצים ותשבצים עכשיו לאנדרואיד ולאייפון! כל ההגדרות וכל המושגים במקום אחד.

פותר התשחץ פותר התשחצים

הממשלה השלושים ושתיים

הכנסת התשע עשרה

הממשלה השלושים ושלוש

הכנסת העשרים

הממשלה השלושים וארבע

פורטל – הממשל בישראל

ערך זה עוסק באספה שהתקיימה ב-1948.
אם התכוונתם לשלוש אספות שהתקיימו ב-1918, ראו אספת הנבחרים#רקע היסטורי.
האספה המכוננת הייתה הגוף הפרלמנטרי הראשון של מדינת ישראל שהרכבה נקבע בבחירות לאספה המכוננת.
על פי מגילת העצמאות יעדה היה לקבוע "חוקה" עד ל-1 באוקטובר 1948, שעל פיה יוקמו "השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה".
‏ בפועל הבחירות ל"אספה המכוננת" התקיימו ב-25 בינואר 1949, וישיבתה הראשונה התקיימה ב-14 בפברואר 1949 (ט"ו בשבט ה'תש"ט), ובראשה ישב יוסף שפרינצק.
האסיפה "החליטה לקרוא לבית-המחוקקים הישראלי בשם 'כנסת' ואת האסיפה המכוננת בשם 'כנסת ראשונה'".
‏ הכנסת חוגגת מדי שנה את יום הולדתה בט"ו בשבט.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות להאספה המכוננת:
היסטוריה של הכנסת
האספה המכוננת