הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל

כל מה שרצית לדעת על הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל:
הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל‏‏ (בראשי תיבות: אצ"ל) היה ארגון צבאי מחתרתי, עברי, שנוסד בירושלים, בשנת 1931.
הארגון הוקם על ידי מפקדים, שפרשו מארגון "ההגנה", בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים, בעיקר זו של מאורעות תרפ"ט.
במשך השנים, מרבית אנשיו היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית בית"ר.
מטעמי חשאיות לא נהגו לקרוא לארגון בשמו כי אם "ההגנה" או "המעמד".
אנשי הארגון הצטרפו לצה"ל עם הקמתו.
האצ"ל נחשב בעיני ממשלת המנדט הבריטי כארגון טרור.
לקביעה זו היו שותפים חלק ממתנגדי הארגון כמו גם גורמים נוספים אחרים כגון ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לענייני ארץ ישראל‏, ועיתונים בינלאומיים בתקופה שלפני קום המדינה‏‏.
ישנם היסטוריונים הרואים במאבק המזוין, שבו לקח חלק האצ"ל, גורם משמעותי ביציאת הבריטים מארץ ישראל‏‏.
היסטוריונים אחרים ראו בשלילה את אי ציותם של "הפורשים", האצ"ל והלח"י, להנהגת היישוב ואף לא ראו את פעולותיהם כגורם משמעותי ביציאת הבריטים‏.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות להארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל:
אצ"ל
מחתרות בארץ ישראל
ציונות רוויזיוניסטית
זאב ז'בוטינסקי