הארצה

כל מה שרצית לדעת על הארצה:
הארצה (באנגלית: Terraforming) של כוכב לכת או של גוף ירחי היא התהליך ההיפותטי של שינוי האטמוספירה, הטמפרטורה והאקולוגיה של הגוף, על מנת שתנאים אלה יהיו זהים, או לכל הפחות קרובים, לאלה השוררים על פני כדור הארץ.
בצורה זו גרם השמים יהפוך להיות מתאים לאכלוס על ידי בני אדם.
לעתים משתמשים במונח הארצה באופן כללי יותר, באורח מוטעה, כמילה נרדפת ל"הנדסה פלנטרית".
מושגים קרובים או דומים למושג "הארצה" מושרשים הן ביצירות מדע בדיוני והן במדע העכשווי.
המושג נטבע, ככל הנראה, בידי ג'ק ויליאמסון, בסיפור מדע בדיוני שפרסם בשנת 1942 במגזין "מדע בדיוני מדהים", אך הוא לא הראשון שהשתמש ברעיון זה.
כבר ב-1930 סיפק אולף סטפלדון דוגמה לכך בסיפורו "בני האדם האחרונים והראשונים", בו מתואר שינוי שעבר כוכב הלכת נוגה לאחר מלחמה עם האוכלוסייה המקורית של הכוכב.
כיום אין עדיין בידי בני האדם אמצעים טכנולוגיים או כלכליים הדרושים להארצתו של כוכב לכת או ירח אחר.
על בסיס הידע שנצבר על פני כדור הארץ, ידוע כי הסביבה הטבעית ניתנת לשינוי, ועם זאת, עדיין לא ברור אם ניתן ליצור בכוכב לכת אחר ביוספרה פלנטרית פתוחה (לא במרחב סגור), המחקה את סביבת כדור הארץ.
במערכת השמש שלנו, מאדים נחשב בעיני רבים כמועמד הסביר ביותר לביצוע הארצה.
האפשרות לחמם ולשנות את האטמוספירה שלו נחקרה רבות, ונאס"א אף ערכה דיונים בנושא.
עם זאת, מסגרת הזמן הארוכה הדרושה לביצוע הארצה, והישימות של ביצועה המוצלח, הן עדיין נושאים לדיון.
שאלות בלתי פתורות נוספות מתייחסות לסוגיות של אתיקה, לוגיסטיקה, כלכלה, פוליטיקה ומתודולוגיה הכרוכות בשינוי יזום של סביבת עולם זר.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות להארצה:
אדם בחלל
מדע בדיוני
עתידנות
מדעי החלל