הורות משותפת

כל מה שרצית לדעת על הורות משותפת:
הורות משותפת (Shared Parenting) היא תפיסת עולם לפיה טובת הילד מחייבת חלוקה, שוויונית ככל האפשר, של האחריות ההורית, בין שני ההורים ומעורבות של כל אחד מהם בכל היבט של חיי ילדיהם.
הורות משותפת מושתתת על שני עקרונות: זכותו של הילד לקשר משמעותי עם שני הורים, ונשיאה משותפת באחריות ההורית לילד על ידי שני הוריו.
אין מדובר בהכרח בהורים נשואים – גם הורים לא נשואים, ובמיוחד הורים גרושים, זקוקים להסכמה יסודית על חשיבות שניהם לילד.
אין מדובר בהכרח בחלוקה שווה של האחריות ההורית, אם כי מומלץ לשאוף לקשר רב ככל האפשר עם כל אחד מההורים.
ההכרח הוא אחד – קשר משמעותי ויציב של שני ההורים עם ילדם.
הורים החולקים ביניהם את האחריות ההורית מסייעים להתפתחותו התקינה של הילד.
חשיבות חלוקת האחריות ההורית גוברת במקרים בהם מתגרשים ההורים ויש חשש לזעזוע, לנתק ולנסיגה בהתקדמות הילד והצלחתו.
לנשיאה במשותף באחריות ההורית יש יתרון גם להורים: היא נותנת לשניהם הזדמנות לקריירה ולפיתוח אישי ובו בזמן מאפשרת לשניהם לקחת חלק פעיל בחיי המשפחה.
הורות משותפת היא התפיסה המובילה כיום בעולם בכל הקשור באחריות הורית והורות, והיא הולכת ותופסת את מקומה בספרי החוקים של המדינות המתקדמות.
מושג האחריות ההורית הוכנס לחוק הבריטי כבר ב-1989, ומאז שולב בחוקי מדינות נוספות.
חלוקת האחריות ההורית – היא ההורות המשותפת – נמצאת בשלבי חקיקה בארצות הברית, קנדה ואוסטרליה.
במשמעות אחרת, הורות משותפת היא מימוש של חלוקת האחריות ההורית בין הורים פרודים או גרושים, באופן ששני ההורים מטפלים בילדים לפי חלוקת זמנים שווה או קרובה לשווה.
בניגוד ל"משמורת משותפת" (joint custody), העוסקת בעיקר בזמני טיפול ולינה שווים אצל שני ההורים, והמושגת בדרך כלל מתוך מאבק על משמורת הילדים, הורות משותפת עוסקת בכל היבטי האחריות ההורית ומהותה אינה השוויון אלא נשיאה המשמעותית באחריות ההורית של כל אחד מההורים, והשגת הסדר המבוסס על הסכמה בין ההורים.
ניתן לומר כי משמורת משותפת היא מקרה פרטי, מימוש מסוים אך לא יחיד, של תפיסת ההורות המשותפת.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות להורות משותפת:
הורות