החשב הכללי (ישראל)

כל מה שרצית לדעת על החשב הכללי (ישראל):
בישראל, אגף החשב הכללי (חשכ"ל) במשרד האוצר, שהעומד בראשו קרוי אף הוא החשב הכללי, אחראי על ביצועו הלכה למעשה של תקציב המדינה.
שליטתו בניהולם השוטף של נכסי המדינה, של הוצאותיה ושל חובה, מקנה לו ולעומד בראשו השפעה מרכזית ורחבה על פעילות הממשלה.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות להחשב הכללי (ישראל):
ישראל: מינהל ציבורי
משרד האוצר
החשבים הכלליים