הטקטיקה והאסטרטגיה האירופיות בימי הביניים

כל מה שרצית לדעת על הטקטיקה והאסטרטגיה האירופיות בימי הביניים:
טקטיקה ואסטרטגיה בימי הביניים נעו מאי סדר מסוים ומיליציות עממיות בתחילתם ליצירת צבאות מאורגנים ומיומנים בסופם.
הגורמים שתרמו להתגבשות הטקטיקה והאסטרטגיה היו:

שיפור ניכר בזמינות המשאבים, איכות בעלי המלאכה וכתוצאה מכך שיפור באיכות ומגוון כלי הנשק.
התגבשות הממלכות הגדולות והכפפת המשטר הפיאודלי לגוף מרכזי סמכותי (המלך או הכנסייה).
ניסיון ולמידה מעמי המזרח בעקבות מסעי הצלב.
ניסיון שנצבר במהלך מאות שנות לחימה.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות להטקטיקה והאסטרטגיה האירופיות בימי הביניים:
אסטרטגיה
פלישות ומלחמות בימה"ב