הציונים הכלליים

כל מה שרצית לדעת על הציונים הכלליים:
הציונים הכלליים הוא שמה של מפלגה ציונית בתפוצות אירופה, בארץ ישראל ובמדינת ישראל, מן הצד הימני-ליברלי של המפה הפוליטית.
התקיימה החל מראשית שנות השלושים ועד לשנות השישים.
לאחר מכן הפכה למפלגה הליברלית שהיא חלק ממרכיבי הליכוד.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות להציונים הכלליים:
ישראל: מפלגות היסטוריות
מפלגות ביישוב
ציונות כללית
מפלגות ציוניות
ליברליזם בישראל