הקיבוץ

כל מה שרצית לדעת על הקיבוץ:
הקיבוץ (מכונה גם הקיבוץ החשאי) היה כח מגן עברי מחתרתי צבאי, שהוקם בשנת 1921 על ידי אנשי השומר לשעבר ואנשי גדוד העבודה, והתפרק בשנת 1927.
כמה מן האירועים הדרמטיים בתולדות היישוב בשנים אלו נקשרים בשמו ובפעולותיו של 'הקיבוץ'.
פעל בפריסה ארצית ואף מעבר לגבולות ארץ ישראל המערבית.
ייסד אקדמיה צבאית ומערך אימונים מסועף – כמה מחבריו השתלמו בנושאים צבאיים באירופה כולל טיס וימאות.
מחסני הנשק שברשות הארגון בשנות פעילותו היו גדולים מאלו של ההגנה, גוף ההגנה הרשמי שפעל תחת מוסדות היישוב באותה תקופה.
עד היום מלווה חשאיות רבה את פעולותיו של ארגון זה, ומרבית המעורבים בו לא פירסמו את קורותיו.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות להקיבוץ:
מחתרות בארץ ישראל