חדירה לאטמוספירה

כל מה שרצית לדעת על חדירה לאטמוספירה:
חדירה לאטמוספירה היא המעבר של חפץ כלשהו, מעשה אדם או לאו, מהריק של החלל לאטמוספירת כוכב לכת או גרם שמימי כלשהו (להבדיל מחדירה לגופים ללא אטמוספירה, כמו הירח).
באשר לכדור הארץ, מדובר בחדירה מעבר לקו קרמן, קרי גבול האטמוספירה, בגובה 100 ק"מ מעל פני כדור הארץ.
חדירה מבוקרת לאטמוספירה משמעה תכנון מראש וביצוע פעולות אלו או אחרות במהלך החדירה לאטמוספירה, המבטיחים את שלמותו ותקינותו של החפץ לאחר חדירתו.
אם החפץ הוא לדוגמה מטאור או לוויין שסיים את חייו, אין חשיבות להאטת החפץ או לחדירה לא הרסנית שלו לאטמוספירה.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לחדירה לאטמוספירה:
מדעי החלל