חוק שימור

כל מה שרצית לדעת על חוק שימור:
בפיזיקה, חוק שימור מציין כי תכונה מדידה מסוימת של מערכת פיזיקלית מבודדת, אינה משתנה עם התפתחות המערכת.
כלומר, קיים במערכת גודל פיזיקלי קבוע שאינו משתנה עם חלוף הזמן.
על פי משפט נתר כל חוק שימור נובע מסימטריה מסוימת של מערכת פיזיקלית.
להלן רשימת חוקים שמעולם לא נמצא מקרה בו הופרו:שימור אנרגיהשימור תנע קווישימור התנע הזוויתישימור מטען חשמלישימור מטען צבעשימור הסתברותסימטריית CPTקיימים גם חוקי שימור מקורבים.
חוקים אלה קרובים לנכונות במסגרת מגבלות כלשהן, כמו מהירות נמוכה, פרקי זמן קצרים, או אינטראקציות מסוימות:שימור מסה (תקף, בקירוב, במהירויות נמוכות)שימור מספר באריוני (ראו אנומליה כיראלית)שימור מספר לפטוני (במודל הסטנדרטי)שימור טעם (מופר על ידי האינטראקציה החלשה)שימור זוגיותסימטריית CP
נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לחוק שימור:
חוקי שימור