חיים מחוץ לכדור הארץ

כל מה שרצית לדעת על חיים מחוץ לכדור הארץ:
שאלת קיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ, ובפרט חיים תבוניים, מעסיקה את האדם שנים רבות.
לנושא זה השלכות פילוסופיות ותאולוגיות מרחיקות לכת על שאלת מהותם של החיים (והחיים התבוניים) כתופעה חד-פעמית ויוצאת דופן, או כתופעה רגילה ושכיחה.
אמונה בחיים מחוץ לכדור הארץ מבטאת לעיתים אמונה בדבר התפתחות החיים כתופעה טבעית ושכיחה, או להפך – כתופעה כל כך יוצאת דופן, עד שלא ייתכן שהחיים בכדור הארץ נוצרו מאליהם – ומכאן שהגיעו "מבחוץ".
בשאלה זו יש להבחין בין קיומם של חיים "רגילים", במחקרם עוסק תחום האסטרוביולוגיה, לעומת חיים תבוניים.
שאלת ייחודו של האדם מושפעת מעיקר מזו האחרונה, שהרי יש מיליוני מינים על פני כדור הארץ, אך רק אחד מהם תבוני[דרושה הבהרה].
גם דרכי החיפוש אחר חיים משני הסוגים שונות: החיפוש אחר הסוג הראשון מתבטא בעיקר בניסיון איתור תנאים אשר מתאימים, לפי אמונת מדענים כיום, להתפתחותם של חיים באופן טבעי (דהיינו, מקומות הדומים לכדור הארץ).
מדידות אמפיריות של חיים ממש כמעט אינן ישימות, והן מתבטאות בעיקר בבדיקתם של מטאוריטים שונים או כוכבי לכת קרובים, במטרה לחפש אם הם נושאים את אבני היסוד של החיים כפי שאנו מכירים – חומצות אמינו.
החיפוש אחר הסוג השני מאפשר יתר מקוריות, ומבטא ניסיון "לאותת" לתרבויות אחרות על קיומנו, או למצוא איתותים כאלה (מודעים ושאינם כאלה), המעידים על תרבות תבונית מחוץ לכדור הארץ.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לחיים מחוץ לכדור הארץ:
מדעי החלל
אסטרוביולוגיה
חיים מחוץ לכדור הארץ