טכנולוגיות מידע ותקשורת

כל מה שרצית לדעת על טכנולוגיות מידע ותקשורת:
המונח טכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT – Information and Communications Technology) מתייחס לשימושים בטכנולוגיה לשם קליטה, הצגה ושידור של מידע באופן אלקטרוני.
המונח מהווה מקבילה למונח טכנולוגיית מידע, אלא שמונח זה מדגיש את חשיבותם של אמצעי התקשורת בשימושים בטכנולוגייה לצורכי מידע.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לטכנולוגיות מידע ותקשורת:
טכנולוגיה תקשורתית