כימיה אורגנומתכתית

כל מה שרצית לדעת על כימיה אורגנומתכתית:
כימיה אורגנומתכתית (או אורגנומטלית) היא ענף בכימיה העוסק בחקר תרכובות כימיות הכוללות קשר בין אטום פחמן למתכת.
לעתים הגדרה זו מצומצמת מדי, מכיוון שתרכובות רבות שאינן כוללות קשרים כאלה דומות מבחינה כימית.
הגדרה חלופית תהיה "תרכובות הכוללות קשר מתכת-יסוד בעלי אופי קוולנטי בעיקרו".
כימיה אורגנומתכתית משלבת בין הכימיה האורגנית לכימיה האנאורגנית.
תרכובות אורגנומטליות מצוינות על ידי התחילית "אורגנו-".
תרכובות אורגנומתכתיות משמשות בעיקר כקטליזטורים.
בשל חשיבותם הרבה של זרזים לעולם הכימיה, פיתוחם של תרכובות אורגנומתכתיות חדשות נמצא היום בחזית המחקר.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לכימיה אורגנומתכתית:
תחומים בכימיה
כימיה אורגנית