מדינה מתפתחת

כל מה שרצית לדעת על מדינה מתפתחת:
המונח מדינה מתפתחת מציין, באופן כללי, מדינה שבה קיימת רמה נמוכה של רווחה חומרית לתושביה, כגון של תשתיות, טכנולוגיה, השכלה, כלכלה, בריאות, ושירותים.
עם זאת, אין הגדרה יחידה המקובלת בכל העולם למונח מדינה מתפתחת, ולפיכך – קיימות מדינות מתפתחות שבהן רמת הרווחה החומרית נמוכה ביותר – לעומת אחרות בהן רמה זו גבוהה עד מאד.
מדינות אלה שוכנות בעיקר באמריקה הדרומית והמרכזית, באפריקה, ובמרבית אסיה.
תושביה סובלים לרוב ממצוקות רבות כגון אבטלה, מצוקת דיור, תנאי תברואה ירודים, עוני ורעב.
רוב התושבים הם כפריים אשר מקור פרנסתם העיקרי הוא חקלאות.
שיטות העבודה במדינות אלו הן לרוב מסורתיות (לא מודרניות וללא מכונות תעשייתיות) ומספקות תוצרת מועטה.
מדינות אלה מהוות כחמש-שישיות ממדינות העולם.
נהוג להגדיר את מדינות העולם השלישי כמדינות מתפתחות.
לעומת זאת, נהוג להגדיר כמדינות מפותחות את אלה החברות למשל בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), אשר קבע קריטריונים כלכליים, משפטיים וחברתיים, שבהם חייבות לעמוד מדינות המעוניינות להצטרף לשורותיו.
מדינות שכלכלתן מתקדמת יותר מאשר כלכלת מדינות מתפתחות אך שאינן עומדות במלוא הקריטריונים של מדינה בעלת כלכלה מפותחת, נכללות לרוב תחת ההגדרה של "מדינות שנעשו-מתועשות לאחרונה".

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות למדינה מתפתחת:
קצרמר גאוגרפיה
מדע המדינה
כלכלה
סוציולוגיה
גלובליזציה