מה זה פירוז?

ישנו הבדל בין אזור מפורז לאזור נייטרלי. אזור מפורז הוא שטח,  בין שני כוחות צבאיים\מדינות או יותר, בו אסורה הכנסת צבא ואסורה כל פעולה צבאית.

אזור נייטרלי הוא אזור שאינו שייך לריבונות אחת המדינות/צבאות שבינהם חל האזור הנייטרלי, אלה לכוח חיצוני.