מכניקת הזורמים

כל מה שרצית לדעת על מכניקת הזורמים:
מכניקת הזורמים היא ענף פיזיקלי מתחום מכניקת הרצף (ראו פירוט בהמשך) העוסק בחקר הזורמים (קרי: נוזלים וגזים, בהקשרים מסוימים אף פלזמה), תכונותיהם ובכוחות הפועלים עליהם.
תורה זו מאפשרת להסיק מידע על תנועתם של הזורמים, הנקראת "זרימה", ולהפיק יישומים חשובים רבים בתחומי הנדסת המים, הנדסת אווירונאוטיקה והנדסת המכונות.
לענף תחומי משנה נוספים, כאשר העיקריים שבהם הם הידרודינמיקה החוקרת את תנועת הנוזלים, הידרוסטטיקה החוקרת את מאפייני הנוזלים הנמצאים במנוחה והאווירודינמיקה החוקרת את תנועתם של גזים.
מכניקת הזורמים היא ענף פיזיקלי ותיק אשר ראשיתו עוד בימי יוון העתיקה, אז חקר ארכימדס את תכונותיהם של נוזלים ופיתח את בורג ארכימדס.
מאז, התפתח ענף זה רבות והוא מהווה שדה מחקר פעיל גם היום.
הבסיס המתמטי העומד מאחורי מכניקת הזורמים מורכב מאוד לעתים וחלק ממשוואותיה אינן ניתנות לפתרון אנליטי.
עם ההתקדמות הטכנולוגית והתפתחות המחשוב, מנוצלות כיום יכולות מחשוב לביצוע חישובים נומריים וניתוח מערכות מורכבות המתארות זורמים.

מנומטר, כלי המשמש למדידת לחץ

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות למכניקת הזורמים:
מכניקת הזורמים
תחומים בפיזיקה