משבר קרנות הפנסיה הגרעוניות

כל מה שרצית לדעת על משבר קרנות הפנסיה הגרעוניות:
משבר קרנות הפנסיה הגרעוניות הוא משבר שנגרם בעקבות גרעון אקטוארי כבד שבו היו נתונות שמונה קרנות פנסיה בישראל, מרביתן בשליטתה של ההסתדרות הכללית.
גרעון אקטוארי זה העיק על הקרנות במשך שנים רבות.
משמעותו של הגרעון הייתה שבמוקדם או במאוחר (כל קרן לפי עומק הגרעון שלה) יגיעו הקרנות למצב שבו אין באפשרותן לעמוד בהתחייבויותיהן לעמיתיהן.
התרעות על המשבר הצפוי נשמעו החל מאמצע שנות ה-60.
לפתרון המשבר ננקטו במהלך השנים צעדים אחדים, ולאחר שאלה לא הביאו לפתרון, בשנת 2003 הולאמו הקרנות הגרעוניות והועברו לניהול משותף בגוף בשם "עמיתים".
גביית דמי ניהול ממקבלי הפנסיה והעלאת גיל הפרישה הביאו לצמצום זכויות העמיתים, ותרמו אף הם לפתרון הבעיה.
הדיון במשבר בקרנות הפנסיה נמשך שנים רבות.
אף שבמהלך שנים אלה ננקטו צעדים שונים לפתרון המשבר, היו שטענו שהמשבר פחות חמור משהוצג, ולכן אין הצדקה לצעדים שננקטו.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות למשבר קרנות הפנסיה הגרעוניות:
ישראל: כלכלה
תגמול עובדים בישראל
ביטוח פנסיוני בישראל
ההסתדרות הכללית
ישראל: היסטוריה כלכלית