מתי נכנס צום יום כיפור 2014

יום כיפור 2014 – שישי , 03 אוקטובר ,2014.

שעות כניסת הצום לפי אזורים:

אזור שעת כניסת הצום
ירושלים 18:12
תל אביב 18:28
חיפה 18:18
באר שבע 18:26