מתכות מעבר עמידות

כל מה שרצית לדעת על מתכות מעבר עמידות:
מתכות מעבר עמידות (Poor metal או Post-transition metals) הן יסודות מתכתיים.
בטבלה המחזורית, הם נמצאים בעמודות 13-15 או 12-15 בין מתכות המעבר למתכות למחצה.
יש להם אלקטרושליליות נמוכה יותר מלמתכות מעבר, אך פחות מלמתכות אלקליות ולמתכות אלקליות עפרוריות.
מתכות מעבר העמידות כוללות את היסודות: אינדיום, אלומיניום, בדיל, ביסמוט, גליום, עופרת ותליום.
למתכות המעבר העמידות יש עוד 4 יסודות חדשים שהוכנו במעבדה: אונונטריום, פלרוביום, אונונפנטיום וליברמוריום.
שיוך מתכות לקבוצה זו תלוי בהגדרת קבוצת מתכות המעבר: עד שנות ה-50 רוב ספרי הכימיה לא שייכו את מתכות העמודה ה-11 (מתכות המטבע) נחושת, כסף וזהב כמתכות מעבר וכיום ברוב הספרים הן נחשבות מתכות מעבר ולא מתכות מעבר עמידות.
לגבי מתכות העמודה ה12: אבץ, קדמיום וכספית ניתן למצוא הגדרות סותרות בספרים שונים כשבערך מחצית הספרים מגדירים את הקבוצה כמתכות מעבר והמחצית האחרת (הכוללת את הספר Advenced Inorganic Chemistry של F.
A.
Cotton ו G.
Wilkinson הנחשב לטקסט הסטנדרטי באוניברסיטאות אמריקניות ואחרות) כמתכות מעבר עמידות בשל העובדה שקליפה d שלהם מלאה והקישור הכימי הוא על ידי אלקטרוני s.
אי אחידות בהגדרת קבוצה 12 נמצאת אפילו בין פרקים שונים באותם ספרים‏.
הסיבה להכללת יסודות העמודה ה12 כמתכות מעבר (וכפועל יוצא – החסרתן מרשימת מתכות המעבר העמידות) בכמה ספרים היא פישוט הטבלה המחזורית המוצגת לסטודנטים כך שהעמודה מוצגת כחלק מגוש d.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות למתכות מעבר עמידות:
יסודות כימיים
מתכות מעבר עמידות
מתכות