סטגפלציה

כל מה שרצית לדעת על סטגפלציה:
בכלכלה, סְטַגְפְלַצְיָה (מאנגלית: stagflation) היא מצב בו שיעור האינפלציה גבוה, הצמיחה הכלכלית מאטה ושיעור האבטלה נשאר גבוה.
הסטגפלציה מעלה דילמה בפני קובעי המדיניות הכלכלית, מאחר שפעולות שנועדו לרסן את האינפלציה עלולות להחמיר את המיתון הכלכלי ולהפך.
המונח נטבע על ידי איאן מקלאוד (Iain Macleod), ששילב בין המילים סטגנציה ואינפלציה בנאום בפרלמנט הבריטי ב-1965.
הקונספט ראוי לציון מאחר שעל פי התפיסה הקיינסיאנית לפיה נהגו לחשוב בין סוף מלחמת העולם השנייה לשנות השבעים המאוחרות, אינפלציה ומיתון סותרים זה את זה, כפי שהיחסים ביניהם מתוארים בעקומת פיליפס.
בנוסף חשוב לדעת מהי סטגפלציה מאחר שהוכח כי מאוד קשה, ויקר מאוד מבחינת גירעונות תקציביים, לצאת ממנה.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לסטגפלציה:
כלכלה