פוסט-סטרוקטורליזם

כל מה שרצית לדעת על פוסט-סטרוקטורליזם:
פוסט-סטרוקטורליזם היא גישה (או לחלופין, אסכולה) שיצאה מתוך הסטרוקטורליזם בשנות השישים.
הפוסט-סטרוקטורליזם דחה את הרדוקטיביות המתודולוגית של הסטרוקטורליזם.
במקום זאת, חיפשו הפוסט-סטרוקטורליסטים אחר המשחק האינסופי, לטענתם, של המסמנים, ולא ניסו "לכפות" או להעדיף קריאה אחת של טקסט.
בהתאם לכך, ישנה מעט מאוד הסכמה בין תאוריות פוסט-סטרוקטורליסטיות שונות, אך נקודת המוצא של כולן היא הביקורת על הסטרוקטורליזם.
חקירות פוסט-סטרוקטורליות נוטות להיות בעלות אוריינטציה פוליטית, משום שרבים מאנשי אסכולה זו מאמינים כי העולם בו אנו חושבים שאנו חיים אינו אלא מבנה חברתי, עם אידאולוגיות שונות המנסות לזכות בהגמוניה.
יישום בולט של ההשקפה הפוסט סטרוקטוראלית הוא בתאוריות מגדריות של פמיניסטיות מהגל הפמיניסטי השלישי ושל תאורטיקנים קווירים.
הפוסט סטרוקטורליזם עוסק בפירוק רלטיביסטי של עובדות ותהליכים, עוסק בפרשנות ספציפית יותר מאשר בעמידה על פרשנות סובייקטיבית-קולקטיבית לממצאים ובעל מודעות מתנגדת ל"שדות כוח" דכאניים.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לפוסט-סטרוקטורליזם:
תאוריות סוציולוגיות
פילוסופיה של הלשון
פוסט סטרוקטורליזם
קצרמר סוציולוגיה