קינטיקה כימית

כל מה שרצית לדעת על קינטיקה כימית:
בכימיה פיזיקלית, קינטיקה כימית או קינטיקת התגובה היא תחום המחקר של קצב התגובה בתגובה כימית.
ניתוח ההשפעות של תנאי תגובה שונים על קצב התגובה נותן מידע על מנגנון התגובה ומצב המעבר של התגובה הכימית.
ב-1864, ניסח פיטר וואגה את חוק מסת הפעולה, שקובע כי מהירות התגובה הכימית עומדת ביחס ישיר לכמות של החומרים המגיבים.
ניסוח חוק זה היה תחילתו של המחקר בתחום הקינטיקה הכימית.
קצב התגובה נוטה לגדול עם העלאת הריכוז – תופעה המוסברת באמצעות תאוריית ההתנגשויות המולקולריות
נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לקינטיקה כימית:
כימיה פיזיקלית
תחומים בכימיה
קינטיקה כימית