תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985

כל מה שרצית לדעת על תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985:
תוכנית הייצוב הכלכלית הוא שמה של תוכנית כלכלית שהוחלה בשנת 1985 בישראל, וכוונה להוריד את שיעור האינפלציה, לאזן את מאזן התשלומים ולייצב את מצב המשק.
התוכנית זכתה להצלחה, והיוותה נקודת מפנה במדיניות הכלכלית בישראל, שעברה בהדרגה ממדיניות בעלת אופי סוציאל-דמוקרטי מובהק, למדיניות המאופיינת בקווים ליברליים וקפיטליסטיים יותר.
הצלחת התוכנית והרצון לשמור על מסגרת תקציבית, הביאו לחיזוק מעמדו של אגף התקציבים במשרד האוצר, כך שמאז הוא האגף בעל ההשפעה הגדולה ביותר על הממשלה ותפקודה.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לתוכנית הייצוב הכלכלית של 1985:
ישראל: היסטוריה כלכלית
1985 בישראל