הקריה הלאומית לארכאולוגיה של ארץ ישראל

כל מה שרצית לדעת על הקריה הלאומית לארכאולוגיה של ארץ ישראל:הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל ע"ש ג'יי וג'ני שוטנשטיין הוא משכנה העתידי של רשות העתיקות המאחד את כל יחידות רשות העתיקות הפזורות ברחבי ישראל למבנה מרכזי. הקריה נבנית בקריית המוזיאונים בקריית הלאום בירושלים, בסמוך למוזיאון ישראל ומוזיאון ארצות המקרא. טקס הנחת אבן הפינה נערך […]

ארכאולוגיה של ארץ ישראל

כל מה שרצית לדעת על ארכאולוגיה של ארץ ישראל : ארכאולוגיה של ארץ ישראל הוא תחום מיוחד ומתמחה במדע הארכאולוגיה המתמקד בחקר, ניתוח ותיעוד של ממצאים ומידע הנאסף בחפירות ארכאולוגיות באזור הידוע כארץ ישראל או ארץ הקודש במטרה להבין את מקורות התרבויות והחברות האנושיות שהתקיימו באזור זה בעת העתיקה. ארכאולוגיה של ארץ ישראל מסייעת בהעמקת […]

לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה

כל מה שרצית לדעת על לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה:לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה הם תחום לימוד המיועד לתלמידי החטיבה העליונה של בית ספר תיכון ומצוי באחריות יחידה במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות. לימודי ארץ ישראל משלבים נושאים מן המקצועות האלה: גאוגרפיה, היסטוריה, תנ"ך, ביולוגיה, אקולוגיה, ארכאולוגיה ומחשבת ישראל. לעתים קרובים מורים אחדים מלמדים את הנושאים […]