היסטוריה של הספורט

כל מה שרצית לדעת על היסטוריה של הספורט:ההיסטוריה של הספורט יכולה ללמדנו רבות אודות תמורות ושינויים חברתיים ואודות הטבע של הספורט עצמו. ספורט נחשב לפיתוח ואימון של מיומנויות אנושיות בסיסיות – הן למטרות תועלתניות והן לשם האימון עצמו. הדבר מצביע על כך כי ההיסטוריה של הספורט עתיקה כהיסטוריה האנושית בכללה, וכי הייתה זו דרך שימושית […]