הפרשה (חשבונאות)

כל מה שרצית לדעת על הפרשה (חשבונאות):בתחום החשבונאות הפרשה (provision) היא התחייבות אשר עיתוי פירעונה או סכומה אינו ודאי. הפרשה נרשמת במאזן החברה כנגד רישום הוצאה.הפרשות נבדלות מהתחייבויות אחרות כגון תשלום לספקים משום שקיים חוסר ודאות לעניין הסכום הנדרש בעתיד לסילוקן אם בכלל.התחייבויות לספקים, לדוגמה, הן התחייבויות לתשלום עבור סחורות, או שירותים שנתקבלו או סופקו […]

חוות דעת (חשבונאות)

כל מה שרצית לדעת על חוות דעת (חשבונאות):חוות דעת (או חוות דעת רואה חשבון מבקר או דוח רואה חשבון מבקר) היא התוצר הסופי לעבודתו של רואה החשבון על דוחות כספיים של הישות המבוקרת, ולמעשה המסמך היחיד עליו חתום רואה החשבון בתום עבודת הביקורת. חוות הדעת ממוקמת בתחילתו של הדוח הכספי, לאחר תוכן העניינים.מטרת עבודת הביקורת […]

חשבונאות משפטית

כל מה שרצית לדעת על חשבונאות משפטית:חשבונאות משפטית היא תחום של החשבונאות העוסק באיתור מידע הנחוץ במסגרת בירור משפטי.החשבונאות המשפטית נולדה מהצורך להשיב לשאלות בתחום המשפט הפלילי או האזרחי הנוגעים לעולם החשבונאי. נראה כי קיימת הקבלה בין מטרת החשבונאות המשפטית והרפואה המשפטית. שני תחומים אלו באים לשפוך אור על נושאים בהם נדרשת מומחיות מבתי המשפט […]

ביקורת (חשבונאות)

כל מה שרצית לדעת על ביקורת (חשבונאות):ביקורת או ביקורת חיצונית היא אחד מתפקידיו העיקריים של רואה החשבון, הנקרא לרוב בהקשר זה "רואה החשבון המבקר" או "המבקר". במסגרת הביקורת מבקר רואה החשבון את הדוחות הכספיים של הפירמה ונותן בגינם חוות דעת. הצורך בביקורת חשבונאות נבע בתחילה מרצון בעלי הפירמות בבריטניה לוודא כי מנהלי החשבונות שלהם אינן […]

ביקורת (חשבונאות)

כל מה שרצית לדעת על ביקורת (חשבונאות):ביקורת או ביקורת חיצונית היא אחד מתפקידיו העיקריים של רואה החשבון, הנקרא לרוב בהקשר זה "רואה החשבון המבקר" או "המבקר". במסגרת הביקורת מבקר רואה החשבון את הדוחות הכספיים של הפירמה ונותן בגינם חוות דעת. הצורך בביקורת חשבונאות נבע בתחילה מרצון בעלי הפירמות בבריטניה לוודא כי מנהלי החשבונות שלהם אינן […]

חשבונאות (פירושונים)

כל מה שרצית לדעת על חשבונאות (פירושונים):האם התכוונתם ל… חשבונאות, או חשבונאות פיננסית – תחום העוסק ברישום וניתוח האירועים הפיננסיים בעסק, לצורך השגת סיכומים ותוצאות, ודיווח המשמעות שלהם לבעלי עניין חשבונאות ניהולית – רישום נתונים כספיים של עסק למטרות פנימיות, למשל תמחיר חשבונאות משפטית – איתור מידע חשבונאי במסגרת בירור משפטי חשבונאות נפשית – מושג […]

חשבונאות

כל מה שרצית לדעת על חשבונאות:חשבונאות פיננסית היא תחום העוסק ברישום וניתוח האירועים הפיננסיים במערכת כלכלית. תכליתה היא השגת סיכומים ותוצאות, ודיווח המשמעות שלהם לבעלי עניין, כגון מנהלים, בעלי מניות, שלטונות המס והציבור הרחב. החשבונאות נלמדת כמקצוע אקדמי בתחום מדעי החברה וקשור לתחום הכלכלה ולמנהל עסקים. לצד החשבונאות הפיננסית המיועדת לצורכי חוץ, קיימות גם מערכות […]

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

כל מה שרצית לדעת על המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות:המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (באנגלית: Israel Accounting Standards Board ; ראשי תיבות: IASB) עוסק בתקינה חשבונאית שוטפת, במטרה להעלות את רמת התקינה החשבונאית בישראל, מבחינה כמותית ואיכותית גם יחד ולשפר את הטיב והאמינות של המידע הכלול בדוחות הכספיים. מטרת המוסד לפרסם תקנים חשבונאים שוטפים אשר כוללים פרסום כללי […]

מוניטין (חשבונאות)

כל מה שרצית לדעת על מוניטין (חשבונאות):מוניטין בחשבונאות הוא נכס לאו מוחשי ששולם תמורתו. שווי המוניטין החשבונאי הוא ההפרש שבין השווי הנומינלי לבין הסכום ששולם בעדו. בניגוד למוניטין בכלכלה המוניטין חשבונואת לא קיים כל עוד לא שולם בעדו סכום כלשהו. כך, לדוגמה, ייתכן מצב בו חברת תוכנה, מחזיקה בבעלותה נכסים מוחשיים (כמו מחשבים שולחניים, שרתים, […]

חשבונאות נפשית

כל מה שרצית לדעת על חשבונאות נפשית:חשבונאות נפשית (באנגלית: Mental accounting) הוא מונח מתחום הכלכלה ההתנהגותית שטבע ריצ'רד ת'אלר, אשר נועד לציין את הדרך בה שיקולים רגשיים משפיעים על קבלת החלטות כלכליות. הדרך בה אנשים מנהלים את החשבונאות הנפשית שלהם גורמת להבדלים במידת ההנאה שאנשים מפיקים מזכייה או קנייה, עבור עסקה בערך נתון. ת'אלר‏ מבחין […]