משפט הסופרפוזיציה

כל מה שרצית לדעת על משפט הסופרפוזיציה:משפט העוסק בניתוח מעגלים חשמליים, ולפיו התגובה (מתח או זרם) הכוללת של מערכת חשמלית ליניארית המורכבת מיותר מאשר מקור אחד, שווה לסכום האלגברי של התגובות עבור כל השפעת מקור בלתי תלוי במעגל, כאשר שאר המקורות הבלתי תלויים במעגל מאופסים. היתרון המרכזי של משפט זה טמון באפשרות לפרק את המעגל- […]

חוק החלוקה השווה

כל מה שרצית לדעת על חוק החלוקה השווה:בפיזיקה סטטיסטית, חוק החלוקה השווה (equipartition theorem) הוא חוק פיזיקלי האומר כי האנרגיה הפנימית במערכת מתחלקת באופן שווה בין כל דרגות החופש הריבועיות.האנרגיה הממוצעת לכל דרגת חופש: ⟨ U ⟩ = 1 2 K B T {\displaystyle \langle U\rangle ={\frac {1}{2}}K_{B}T} כאשר T הטמפרטורה של המערכת ו-   […]

משפט ויגנר-אקרט

כל מה שרצית לדעת על משפט ויגנר-אקרט:משפט ויגנר-אקרט הוא משפט שהחשיבות העיקרית שלו היא השימוש שנעשה בו במכניקת הקוונטים. לפי המשפט, ניתן לכתוב את אלמנטי המטריצה של אופרטור טנזורי אי פריק בין מצבים של תנע זוויתי כמכפלה של גורמים באופן הבא כאשר מסמל את המספרים הקוונטיים שאינם קשורים לתנע הזוויתי. הגורם נקרא "אלמנט המטריצה המצומצם", […]

משפט האי-שכפול

כל מה שרצית לדעת על משפט האי-שכפול:משפט האי-שכפול (באנגלית: No cloning theorem) האי-שכפול הוא משפט בתורת האינפורמציה הקוונטית. לפי המשפט, לא קיים אופרטור היוצר עותק זהה למצב קוונטי שרירותי. הוא נוסח על ידי ווטרס, זורק, ודיקס בשנת 1982, ובעל השלכות רבות על מחשוב קוונטי ותחומים דומים. המצב של מערכת יכול להיות שזור עם מצב של […]

משפט בלוך

כל מה שרצית לדעת על משפט בלוך:משפט בלוך בפיזיקת המצב המוצק מאפיין את פונקציית הגל של חלקיק בפוטנציאל מחזורי, דוגמת אלקטרון הנע בגביש מחזורי. פונקציות גל אלו מכונות פונקציות בלוך. המשפט קרוי על שם הפיזיקאי פליקס בלוך שפרסם אותו בשנת 1928‏. למשפט שימושים וחשיבות רבה בפיזיקת המצב המוצק, לדוגמה לגבי מבנה הפסים במתכות. נלקח מויקיפדיה […]

משפט נורטון

כל מה שרצית לדעת על משפט נורטון:משפט נורטון למעגלים חשמליים לינאריים קובע שכל צירוף של מקורות מתח, מקורות זרם ונגדים בעלי שני הדקים שקול חשמלית למקור זרם יחיד ונגד יחיד המחובר אליו במקביל. עבור מעגלי AC הפועלים בתדירות יחידה המשפט ניתן ליישום גם לגבי אימפדנסים כלליים, ולא רק לנגדים. שקול נורטון משמש לייצוג כל רשת […]

משפט תבנין

כל מה שרצית לדעת על משפט תבנין:משפט תבנין (Thévenin) למעגלים חשמליים לינאריים קובע שכל צירוף של מקורות מתח, מקורות זרם ונגדים בעלי שני הדקים שקול חשמלית למקור מתח יחיד ונגד יחיד המחובר אליו בטור. עבור מעגלי AC הפועלים בתדירות יחידה המשפט ניתן ליישום גם לגבי אימפדנסים כלליים, ולא רק לנגדים. המשפט קובע שניתן להפוך מעגל […]

משפט ברטראן

כל מה שרצית לדעת על משפט ברטראן:משפט ברטראן בפיזיקה, דן בתנאים לקיומם של מסלולים סגורים יציבים עבור תנועת גוף בהשפעת פוטנציאל מרכזי. על פי המשפט, הפוטנציאלים היחידים עבורם המסלולים החסומים הינם סגורים עבור כל תנאי התחלה הם הפוטנציאל הגרביטציוני/אלקטרוסטטי או הפוטנציאל ההרמוני . המשפט הוצג בידי הפיזיקאי הצרפתי ז'וזף ברטראן בשנת 1873. נלקח מויקיפדיה הגדרות […]

משפט שטיינר

כל מה שרצית לדעת על משפט שטיינר:משפט שטיינר (נקרא גם משפט הצירים המקבילים) הוא משפט במכניקה העוסק במומנטי התמד של המסה ומומנט התמד של שטח חתך. אם ידוע לנו מומנט ההתמד של גוף או של שטח סביב ציר העובר דרך מרכז המסה שלו, אזי נוכל למצוא את מומנט ההתמד שלו בקלות סביב כל ציר מקביל […]

עקרון ד'אלמבר

כל מה שרצית לדעת על עקרון ד'אלמבר:עקרון ד'אָלֶמְבֶּר (D'Alembert), הידוע גם כעקרון לגרנז'-ד'אלמבר (Lagrange–d'Alembert), הוא משפט על חוקי התנועה הבסיסיים של המכניקה הקלאסית. המשפט קרוי על שם מגלו, הפיזיקאי הצרפתי ז'אן לה-רון ד'אלמבר. העיקרון קובע כי סכום ההפרשים בין הכוחות הפועלים על המערכת לבין הנגזרת הזמנית של התנע לאורך כל העתקה וירטואלית המצייתת לאילוצי המערכת, […]