חרם (מתנות כהונה)

כל מה שרצית לדעת על חרם (מתנות כהונה):במסגרת הכ"ד מתנות כהונה, חרם הנהו אחת ממתנות כהונה הניתנות לכהנים אפילו בחוצה לארץ. תוכן המתנה היא קרקע או מטלטלין שבעליה מקדישים לתרומת קודש.פרטי דיני חרם נחשבים בעיני חז"ל לאחת משמונה "מקצועי תורה" שהם "גופי הלכות". נלקח מויקיפדיה הגדרות נוספות הקשורות לחרם (מתנות כהונה):•ויקיפדיה: עריכה – יהדות•ויקיפדיה: השלמה […]

חלה (מתנות כהונה)

כל מה שרצית לדעת על חלה (מתנות כהונה):תרומת חלה (או נתינת ראשית העריסה או נתינת חלה או הפרשת חלה) היא מצוות עשה מן התורה המחייבת בעל עיסה להפריש ("להרים") חלק מראש עיסתו ולתת אותה מתנה לכהן חינם ללא תמורה. על הכהן לאכול את תרומת החלה בטהרה. מצווה זו נמנית במניין המצוות‏ והיא אחת מעשרים וארבעה […]