כמה ערבים ישראלים יש בארץ?

בישראל חיים כ1,620,000 ערבים ישראלים (20.5% מכלל האוכלוסיה בארץ). מספר זה מתחלק לשלושה: 83% מוסלמים, 8.5% דרוזים ו8.3% נוצרים. כחלק ממספר זה נכללים גם הבדואים. רובם הגדול (כמעט חצי מיליון) חיים בצפון הארץ ובמזרח ירושלים.