פוסט-סטרוקטורליזם

כל מה שרצית לדעת על פוסט-סטרוקטורליזם:פוסט-סטרוקטורליזם היא גישה (או לחלופין, אסכולה) שיצאה מתוך הסטרוקטורליזם בשנות השישים. הפוסט-סטרוקטורליזם דחה את הרדוקטיביות המתודולוגית של הסטרוקטורליזם. במקום זאת, חיפשו הפוסט-סטרוקטורליסטים אחר המשחק האינסופי, לטענתם, של המסמנים, ולא ניסו "לכפות" או להעדיף קריאה אחת של טקסט. בהתאם לכך, ישנה מעט מאוד הסכמה בין תאוריות פוסט-סטרוקטורליסטיות שונות, אך נקודת המוצא […]