פקודת מס הכנסה

כל מה שרצית לדעת על פקודת מס הכנסה:פקודת מס הכנסה היא החוק שמכוחו נגבה בישראל מס הכנסה. המילה "פקודה" בשם החוק משקפת את מקורו – החוק נחקק על ידי שלטון המנדט הבריטי בשנת 1941, ומאז עבר שינויים רבים. בגביית המס עוסקת רשות המסים בישראל. נלקח מויקיפדיה הגדרות נוספות הקשורות לפקודת מס הכנסה:•ישראל: פקודות•מס הכנסה•ישראל: מיסוי