קורבן שלמים

כל מה שרצית לדעת על קורבן שלמים:קורבן שלמים הוא אחד מסוגי הקורבנות שהיו קרבים בבית המקדש. קורבן שלמים בא בדרך כלל כקרבן נדבה, ובשרו מתחלק לשלושה חלקים: האמורים – קרבים על גבי המזבח, החזה והשוק – ניתנים לכהנים לאכילה, ושאר בשר הקרבן – נאכל על ידי הבעלים. קורבן שלמים הוא, בדרך כלל, קורבן מסוג קדשים […]