פרמיה (שוק ההון)

כל מה שרצית לדעת על פרמיה (שוק ההון):פרמיית סיכון, או סתם פרמיה בתורת המימון, היא הפער בין תוחלת התשואה של שתי חלופות מימוניות, האחת חסרת סיכון והשנייה מסוכנת. הפרמיה היא התשואה העודפת המינימלית שדורש אדם כלשהו בתמורה ללקיחת הסיכון העודף הגלום בחלופה המסוכנת. נלקח מויקיפדיה הגדרות נוספות הקשורות לפרמיה (שוק ההון):•שוק ההון•מימון

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כל מה שרצית לדעת על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון:אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון פועל במסגרת משרד האוצר בישראל, ואחראי להסדרה ולפיקוח בתחומי שירותים פיננסיים במדינת ישראל ובפרט בשוק הביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל. הגופים הפיננסים הנמצאים בפיקוח האגף: חברות לניהול קרנות פנסיה חברות לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות חברות ביטוח, סוכני ביטוח גופים המפעילים […]

שוק ההון

כל מה שרצית לדעת על שוק ההון:שוק ההון הוא השוק לניירות ערך, המתחלק לשוק המניות ושוק האג"ח. תפקידו לאפשר לחברות ולממשלה לגייס הון מהציבור, בדרך כלל לטווחים ארוכים. שוק ההון כולל מערכת מורכבת של בנקים, ברוקרים ומוסדות פיננסיים אחרים (חברות ביטוח קרנות הנאמנות וקופות הגמל), הקשורים ביניהם באמצעות מערכות תקשורת ממוחשבות ואחרות לצורך קיום אפקטיבי […]