רשימת יצירות באך

כל מה שרצית לדעת על רשימת יצירות באך:
ישנן מעל ל-1100 יצירות ידועות מאת יוהאן סבסטיאן באך.
היצירות קוטלגו ב-1950 על ידי וולפגנג שמידר בקטלוג BWV) Bach-Werke-Verzeichnis) (בעברית: רשימת יצירות באך; בראשי תיבות: רי"ב), אשר מחולק לפי ז'אנרים (ולא לפי כרונולוגיה).
במשך השנים עודכנה הרשימה מספר פעמים, כדי להוסיף יצירות חדשות שנתגלו או להסיר יצירות שאינן של באך.
הקנטטות מופיעות ברי"ב 1-224, ראו רשימת קנטטות מאת יוהאן סבסטיאן באךהכוראלים מופיעים ברי"ב 250-438, ראו רשימת כוראלים מאת יוהאן סבסטיאן באךהשירים והאריות מופיעים ברי"ב 439-518, ראו רשימת שירים ואריות מאת יוהאן סבסטיאן באך
נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לרשימת יצירות באך:
יוהאן סבסטיאן באך
קטלוגים מוזיקליים
רשימות בנושא מוזיקה

המנונים

כל מה שרצית לדעת על המנונים:
להלן רשימה ממוינת של ההמנונים הלאומיים של מדינות העולם.
בשלב זה הרשימה כוללת רק המנונים עליהם נכתב ערך בוויקיפדיה העברית.
מדינות חסות או מדינות לשעבר מופיעות ברשימה רק אם יש להן המנון נפרד מההמנון של מדינת האם שלהן.
לצורך נוחות, שמות האומות אשר לא קיימות עוד או אינן מדינות עצמאיות, אך למרות זאת בעלות המנון רשמי נטויות.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות להמנונים:
רשימות
המנונים לאומיים

איוני אטול קרוליין

כל מה שרצית לדעת על איוני אטול קרוליין:
אטול קרוליין מורכב מ-39 איונים המפורטים להלן לפי קבוצותיהם:קבוצת האיוניםשם האיוןשטחאיון נייק0.
97 קמ"רנייק (Nake), הוא האיון השני בגודלו, והצפוני באיוני האטול.
באטול זה התגלו שרידים ארכאולוגיים של מתיישבים פולינזיים.
השרידים כוללים מאראה – אתר קדוש, שהתגלה בראשית המאה ה-19.
אורכו של המבנה 18 מטרים ורוחבו 14 מטרים.
לא בוצעה במקום חפירה ארכאולוגית מסודרת.
בפינתו הדרום מערבית של האי נבנו מבנים בתחילת המאה ה-20 ונשתלו דקלי קוקוס.
כיום מהווים דקלים אלה 20% מהעצים באיון.
יתרת 80% מהעצים הם עצי פיסוניה.
90% משטח האיון מיוער.
באי מקננות ציפורי ים רבות (תשעה מינים של ציפורים) – בעיקר במפרץ המצוי לחוף הלאגונה.
חומת האבן של המאראהאיון לונג 0.
76 קמ"ראיון לונג מצוי בצידו המערבי (צד כיוון הרוח) של האטול.
אורכו 4.
2 ק"מ ורוחבו 300 מטרים בלבד.
בעבר היה האיון חמישה איונים אולם אלה התחברו לאיון אחד.
כיום, אזורי החיבור הם דיונות חול עליהם לא גדלה צמחייה.
האיונים המקוריים מכוסים יערות פיסוניה.
כמו כן גדלים באיון מספר דקלי קוקוס.
בשנת 1990 התגלתה מאראה קטנה בקצהו הדרומי של האיון.
התעלה שבין איון לונג ואיוני נייקאיוני נייק הדרומייםאיון פנדאנוס0.
074 קמ"רפנדאנוס (Pandanus) הוא הגדול והצפוני ביותר באיי נייק הדרומיים.
האי נקרא על שם צמחי הפנדאנוס הגדלים לחוף הלגונה.
שני שלישים משטח האיון מיוערים.
ככל הנראה שטח האי גדל מאז מופה האי בסוף המאה ה-19, בשל הצטברות חול בצידו המזרחי של האי.
איון דיינג'ר (איון סכנה)0.
027 קמ"ראיון דיינג'ר (איון סכנה – Danger Islet) נקרא על שם הכרישים השוחים בתעלה שבין האיון לאי פנדאנוס הנמצא צפונית לו.
צורת האיון אליפטית.
באיון צמחייה טיפוסית – אזור עשבי בסמוך לחופי האיון, אזור שרכים מסוג Tournefortia ויער פיסוניה וקורדיה במרכז האיון.
איון בובי (איון ציפור הסולה)0.
008 קמ"רהאיון קרוי על שם שני מיני ציפורי הסולה המצויות באי.
צורת האיון כצורת דמעה, ושני שלישים ממנו מיוערים.
במרכז האי מצוי יער פיסוניה עגול שקוטרו כ-40 מטרים.
איון קורל (איון אלמוג)0.
017 קמ"ראיון קורל (Coral Islet) קרוי על שם האלמוגים שיצרו את האיון.
צורתו כצורת ראש חץ.
בשל הצטברות חול האיון בתהליכי התחברות לשני האיונים הדרומיים לו.
התעלה בין האיון לאיונים אלה היא בעומק של מספר סנטימטרים בלבד בעת השפל.
במרכז האיון יער פיסוניה קטן (בשל האדמה הקשה של האיון).
איון לואון פאלם איון הדקל הבודד0.
02 קמ"ראיון לואון פאלם (Lone Palm Islet) נקרא על שם דקל קוקוס בודד המצוי במרכז האי.
באי גדלים שרכים מסוג Tournefortia, וסביב הדקל צומחים עצי פיסוניה.
מוטו  קוטה ("איון הבובי אדום הרגליים")0.
006 קמ"ראיון זה כמעט מחובר למוטו מואקנה הדרומי לו.
באיון זה מספר רב של סולות אדומות-רגל.
באי שרכים רבים מסוג Tournefortia, דקל קוקס אחד ומספר עצי פיסוניה.
מוטו מואקנה ("איון הסולה בעל פני המסכה")0.
01 קמ"רהאיון נקרא על שם הציפור הנדירה סולת המסיכה המקננת בו.
צורת האיון כצורת האות U והוא נוצר מהתחברות של שני איונים בדרומם.
האי אינו פורה, ושליש ממנו חשוף בלא צמחייה.
ציפורי פריגטה ביער הפיסוניה באי.
איי ליווארד המרכזייםמוטו מניקיבה ("איון סיברד" או "איון ציפור הים")0.
215 קמ"ראיון זה הוא הרביעי בגודלו באטול קרוליין, אורכו של האיון 700 מטרים מצפון לדרום, ורוחבו 375 מטרים ממזרח למערב.
באי צמחייה טיפוסית לאיוני האטול – אזור של דשא, אזור של שרכים ויער של פיסוניה במרכז האי.
היער מכסה כמחצית משטח האי (ככל הנראה בשל כריתת העצים לצורך נטיעת דקלי קוקוס בשנות ה-20 של המאה ה-20) מספר עצי קוקוס עדיין גדלים באי.
האי נקרא על שם המספר הרב של ציפורי הים המקננות באי.
באי זה בוצעה כרייה רבה של גואנו במאה ה-19.
עצי פיסוניה ודקלי קוקוס לחוף איון מניקיבהאיון בלקפין0.
026 קמ"ראיון בלקפין (Blackfin) הוא בעל צורה של שני סגלגלים (אובליים) שחוברו יחדיו.
צורה זו מקורה בחיבור שני איונים יחד.
אלמוגים מאובנים מכסים כ-30% משטח האי, ושטחי עשב את שאר האי.
במרכז האי יער קטן של עצי קורדיה ופיסוניה המגיעים לגובה של 9 מטרים.
מקור שם האי "בלקפין" – הפין (סנפיר עליון) השחור מקורו בשתי תקיפות של כרישים בשנת 1998.
מוטו מאטאווה ("איון וייט טרן" "איון השחפית הלבנה")0.
017 קמ"ראיון זה נקרא על שם סוג הציפורים המקננות בו – שחפית הפיה (Gygis alba), אורכו 105 מטרים ורוחבו 190 מטרים.
לאי חופים צרים, ושארית שטחו מכוסה בשטח של שרכי Tournefortia, כאשר פנימה להם מצוי יער של פיסוניה וקורדיה.
איון אמרלד0.
083 קמ"ראיון אמרלד, שצורתו כצורת סהר, קרוי על שם צבע מימי הלאגונה הסמוכה לו.
באיון זה סוגים רבים של צמחים.
בקרבת חופי האי מצויים עשבים מסוג Heliotropium, פנימה להם גדלים שרכי Tournefortia וביניהם צמחי Pandanus בצד האי הפונה אל האוקיינוס.
במרכז האיון יער מעורב של צמחי Pandanus, Tournefortia, ועצי פיסוניה וקורדיה.
באי שני מקבצים של דקלי קוקוס, שנשתלו באחד הניסיונות להפיק מהם קופרה.
איון שארק ("איון כריש")0.
08 קמ"רהאיון קרוי עם שם ניסיון של כריש לתקוף את משלחת הסקר של האי בשנת 1988.
באיון חוף חולי רחב ידיים (הגדול בחופי האטול).
לאיון מעגלי צמחייה אופייניים של צמחייה עשבית, שרכים ויער פיסוניה במרכזי.
היער מכסה מחצית בשטח האי ומשמש אתר קינון לציפורי פריגטה רבית ושחפיות שחורות.
איון שארק – מבט מכיוון הלגונהאיון סקרלט קרב (איון סרטן הארגמן)0.
005 קמ"ראיון זה קרוי על שם סרטן הארגמן הנזיר המתגורר לחופי האיון.
האיון הוא איון צעיר יחסית.
אורכו 40 מטרים מצפון לדרום ורוחבו 125 מטרים ממזרח למערב.
האיון מצוי דרומית לחוף איון שארק.
באי כמעט אין צמחים והוא מכוסה כולו חול ומאובני אלמוגים.
מוטו נאוטונגה ("איון מלפפון הים")0.
003 קמ"רהאיון קרוי על שם מלפפוני ים שחורים החיים בלגונה בקרבת חופי האי.
אורכו של האי 70 מטרים ורוחבו 80 מטרים.
האי נמוך ביותר אולם על אף גובהו הנמוך (גובהו סנטימטרים ספורים מעל פני הים) וגדלו הקטן, מצוי במרכזו יער של שרכי Tournefortia ועצי פיסוניה.
איון אזור (איון תכלת)0.
002 קמ"ראיון קטן זה (66 מטרים על 30 מטרים) כולל מספר מועט של צמחים ובעלי חיים.
משלחת הסקר של שנת 1988 מצאה באי מספר עשבי Tournefortia ועץ פיסוניה אחד.
ארבעה מינים שונים של ציפורי ים מקננים באי.
איון ריף פלט (איון הריף השטוח)0.
001 קמ"רשטחו של איון קטן זה העשוי שרידי אלמוגים, 60 מטרים על 20 מטרים.
באי שלושה מיני שרכים.
לא נצפו באיון ציפורים.
איון בירד (איון הציפור)0.
041 קמ"ראיון זה, בעל הצורה הסגלגלה, מצוי בצידה הפנימי של שונית האלמוגים של הלגונה.
האיון מיוער במרבית שטחו בעצי פיסוניה ושרכי Tournefortia כמו כן גדלי ביער הטרופי עשבי Morida, Boerhavia ו- Achyranthes האי קרוי על שם השחפית השחורה והסנונית לבנה המקננות בו.
איון פישבול (איון כדור הדג)0.
006 קמ"ראיון זה קרוי על שם ספינת דיג טרופה הפוכה שהתגלתה בקרבתו בשנת 1988.
האיון מכוסה בעשבי Heliotropium ושרכי Tournefortia .
איון זה הוא הדרומי מבין איי ליוורד המרכזיים.
תעלה רחבה ורדודה מפרידה בינו לבין איי ליווארד הדרומיים.
אלפי ציפורים מעל איון פישבול בשעת השקיעהאיוני ליווארד הדרומייםמוטו ראורו ("איון סנונית כחולה אפורה")0.
035 קמ"ראיון זה הוא בעל צורה סגלגלה.
היקפו של האיון מורכב משברי אלמוגים, ובמרכזו יער פיסוניה בו שרכי מורינדה רבים.
באיון מקננות ציפורי פריגטה רבות.
מוטו אייטיי ("איון ציפור הפריגטה")0.
014 קמ"ראיון זה קרוי על שם ציפור הפריגטה המקננת בו.
בחלקו הדרומי של האי שטח עשבי Portulaca נרחב.
עשבים אלה גדלים גם בקרחות ביער הפיסוניה הטיפוסי שבמרכז האי.
איון פיסוניה0.
024 קמ"ראיון זה קרוי על שם יער הפיסוניה הגדול המצוי במרכזו.
סביב היער שטח המכוסה שרכי Tournefortia המגיעים לגובה של 9 מטרים, וסביבם שטח עשבי Heliotropium .
משלחת החקר של שנת 1998 מצאו עכברי פולינזיה רבים באי, וכן ציפורי סולה מצויה (Sula sula ).
מוטו קימואה ("איון העכברים")0.
018 קמ"ראיון זה הוא בעל צורת דמעה, וככל הנראה גדל בשטחו מאז ביקור משלחת הסקר של ארונדל באי במאה ה-19.
בחלקו הדרומי של האי מצוי משטח שברי אלמוגים גדול וכן משטח עשב גדול שלא מוזכר בתיאורו של ארונדל.
שונית Tridacna מקשרת איון זה עם איון טרידאקנה בצידו השני של הלאגונה.
במרכז האיון מצוי יער של קימואה, המכסה מחצית משטח האיון.
מוטו אנה אנה ("איון אנה")0.
021 קמ"ררון פלקונר קרא לאיון זה על שמה של אשתו.
בני הזוג התגוררו על איון זה במשך ארבע שנים בסוף שנות השמונים, ובנו עליו שלוש בקתות קש.
במרכז האי מצוי יער פיסוניה, המכסה 40% משטח האי.
משפחת פלקונר שתלה באי מספר סוגי ירקות, וכן גידלה באי בעלי חיים מבויתים כגון תרנגולות, ברווזים וכלב.
בעלי חיים אלה הבריחו את ציפורי הים שקיננו באי, ומשלחת הסקר של שנת 1988 מצאה כי מספר הציפורים המקננות באי מועט.
רון ואנה פלקוניראיוני וינדווארד איון ציפור בוסון0.
009 קמ"ראיון זה קרוי על שם ציפור הבוסון שהתגלתה באי, כמו גם פתון אדם-זנב שקינן על חופו הדרומי של האיון.
האיון קטן ושטחו מורכב בעיקר משברי אלמוגים חול.
הצמח היחיד הגדל על האי הוא עשב מסוג Tournefortia.
ציפור בוסון – על שם מין זה קרוי האיוןאיון וינדווארד0.
114 קמ"ראיון זה, הגדול באיוני ווינדוורד קרוי על שם קבוצת האיים.
צמחיית האיון נכרתה בשנת 1920 ובאיון נשתלו דקלי קוקוס כחלק מהמיזם החקלאי באטול.
לאחר נטישת המיזם התאוששה הצמחייה הטבעית של האטול, ומשלחת הסקר של שנת 1988 מצאה באיון יער פיסוניה וקורדיה במרכז האי, ושטח של שרכי טורנפורטיה סביבו.
לא נמצאו דקלי קוקוס באיון.
Tournefortia ו-Scaevola בקצה איון וינדווארד.
איון סהר0.
031 קמ"ראיון קטן זה, בעל צורת הסהר, מורכב בעיקר משברי אלמוגים.
במרכז האיון מצוי יער פיסוניה – קורדיה המכסה כשני שלישים מהאיון.
מוטו אטיבו ("איון שברי האלמוגים")0.
02 haאיון זה הוא הקטן באיוני האטול (13 על 18 מטרים).
איון נורת' פיג (איון החזיר הצפוני)0.
054 קמ"רבאיון זה נשתלו בשנות ה-20 דקלי קוקס רבים, אולם נכון לשנת 1988, נותרו דקלים מעטים באי, ומרבית שטח האי מכוסה ביער פיסוניה קורדיה.
באי מצויה המושבה הגדולה ביותר של ציפורי השחפית החומה מבין איי האטול.
איון פיג (איון החזיר)0.
072 קמ"ראיון זה קרוי על שם החזירים שהובאו לאי בשנת 1828 ובשנית בשנת 1848.
בעת הבאת בעלי חיים דומסטיים אלה הם פגעו פגיעה קשה בבעלי החיים שהתגוררו באי ובצמחיו שבו, אולם במהלך השנים התאוששה צמחיית האי.
בשנות ה-20 נכרתה הצמחייה ונשתלו באיון דקלי קוקוס, אולם מרבית עצים אלה לא שרדו, וכיום יער פיסוניה מכסה 46% משטח האי.
סנויות ושחפיות מעל יער הפיסוניה של איון פיגאיון סקאל (איון הגולגולת)0.
0002 קמ"ראיון קטן זה התגלה על ידי ארונדל בראשית המאה ה-19.
האי שומם למעט מספר מועט של שרכי Tournefortia ומשטח עשב קטן בקרבת הלגונה.
איון נורת' ברד'ר0.
017 קמ"ראיון זה, הסגלגל בצורתו, היה בעבר מחובר לאיון ברד'רז הדרומי לו.
מרבית צמחיית האי היא צמחיית Tornefortia כאשר במזרח האי מצוי יער פיסוניה.
במזרח האי מספר דקלי קוקוס שנטעו בשנת 1920.
איון ברד'רז0.
043 קמ"ראיון זה קרוי על שם רב החובל ברד'רז אשר הקים חווה לגידול בקר על האטול.
באיון זה מספר דקלי קוקס שנטעו בו בשנת 1920, אולם מרבית צמחיית האי אופיינית לאטול – עצי פיסוניה במרכזו ושרכי Tournefortia לחופיו.
סנוניות מעל יערות פיסוניה וקורדיהאיון נודי (איון שחפית)0.
0002 קמ"ראיון זה קרוי על שם ציפור הים המקננת בו – השחפית השחורה.
הציפורים מקננות על משטח העשב מסוג Portulaca המכסה את מרבית שטחו של האי.
שטח משטח הגיר של האיון הוא 26 מטרים על 9 מטרים.
איון נורת' ארונדל (איון ארונדל הצפוני)0.
009 קמ"ראיון זה, המצוי צפונית לאיון ארונדל, ודומה לו בהרכב הצמחייה שלו.
בין האיונים מפרידה תעלה צרה.
באי מצויה בעיקר צמחי Morinda.
יער קודיה באיון ארונדל הצפוניאיון ארונדל0.
073 קמ"ראיון זה קרוי על שם ג'ון ט.
ארונדל, מנהל ניסיון ההתיישבות שנערך באי בסוף המאה ה-19.
באי שכבת אדמה רדודה ביותר, ולכן גדלים בו מספר מועט של עצי פיסוניה.
מרבית האיון מכוסה בשרכי טורנפורטיה.
איון ארונדל מעבר ללגונה.
איון טרידקנה0.
091 קמ"ראיון זה הוא הדרומי מבין איי וינדוורד.
האיון קרוי על שם שונית האלמוגים הסמוכה בה מצויים פרטים רבים של צדפות ענקיות Tridacna maxima).
שרכים מכסים כ-88% משטחי האיון.
כמו כן גדלים באיון מספר מועט של עצי פיסוניה.
באי מקננות מספר רב של שחפיות כהות.
לגונת איון טרידקנהאיון סאות'1.
004 קמ"ראיון סאות', המכונה גם רימאפוטו הוא הדרומי והגדול באיוני אטול קרוליין.
איון זה משמש כאתר הנחיתה העיקרי באטול.
באי התיישבו מתיישבים מטואמוטו ולאחר מכן מתיישבים אירופאים, אולם השריד היחיד להתיישבויות אלה הם דקלי הקוקוס.
ההתיישבות הראשונה באיון נוסדה בשנת 1846 וניסתה ניסיון כושל להתפרנס מגידול בקר.
במהלך ביקור משלחת החקר של 1883 שהתה המשלחת באיון.
המבנה היחיד באי שרד עד שנת 1936.
האי מהווה את גבולה הדרומי של הלאגונה.
עצי קוקוס מכסים את שלושת רבעי האטול, יחד עם שרכי איפומואואה.
חלקו הדרומי של האיון מכוסה בעשבים נמוכים.
באי לא גדלים שרכים אחרים ועצי פיסוניה.
באיון מקננות שחפיות שחורות וסנוניות לבנות.
ביער עצי הקוקוס מצויים כ-500 סרטני קוקוס (1988) – הכמות הגבוהה ביותר באי.
עצי דקל על איון סאות'.
עצים אלה נטעו על ידי מתיישבים אירופאים.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לאיוני אטול קרוליין:
רשימות מקומות
אטול קרוליין

בית בולאך

כל מה שרצית לדעת על בית בולאך:
בית בולאך (בגרמנית: Haus Bulach) הוא מבנה היסטורי הממוקם במושבת הטמפלרים וילהלמה (היום בני עטרות).
בית בולאך, 2010 בית בולאך לפני שיפוצו, 2008 שחזור צבעי הקיר במבנה (במרובע ניתן לראות את צבעי הקיר המקוריים)
נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לבית בולאך:
טמפלרים (תנועה)
טמפלרים: מבנים

בית העדות למורשת הציונות הדתית וזיכרון השואה

כל מה שרצית לדעת על בית העדות למורשת הציונות הדתית וזיכרון השואה:
בית העדות למורשת הציונות הדתית וזיכרון השואה הוא מכון חינוכי במושב ניר גלים, שעל יד אשדוד.
בית העדות הוקם בראשית שנות התשעים על ידי עמותת ותיקי בני עקיבא במרכז אירופה, כדי לתעד, לחקור ולהנחיל לדורות הבאים את זיכרון השואה, את מורשת הציונות הדתית, ואת החלק של חבריה בפעולות המחתרת, ההצלה והעשייה החינוכית בתפוצות.
בבית העדות מתקיימת פעילות חינוכית, המיועדת לתלמידים, חיילים ואנשי כוחות הביטחון, מורים, קבוצות מטיילים וגמלאים.
פעילות זו מתבססת על התפיסה שהנחלת זיכרון השואה היא חלק בלתי נפרד מעיצוב הזהות היהודית והישראלית של אזרחי ישראל.
הקו המנחה של הפעילות בבית העדות מדגיש את העמידה היהודית בתקופת השואה לגווניה השונים, ואת הקשר ההדוק שבין השואה לתקומת העם היהודי בארצו.
פעילות זו מוצעת במגוון דרכים:תוכניות הדרכה לקבוצות מבקרים במוזיאון בית העדות, מפגש עם אנשי עדות ניצולי השואה, סיור במושב ניר גלים וסדנאות חינוכיות שונות.
מסע "משואה לתקומה" – מסע של ביקורים ומפגשים ברחבי הארץ, במהלכו עוסקים התלמידים במגוון נושאים הקשורים לשואה, לתקומה במדינת ישראל ובקשר שביניהם.
למסע זה יוצאים תלמידי כיתות י"א-י"ב מרחבי הארץ, במקום המסע לפולין או בנוסף לו.
ספריית בית העדות על שם ע"ש יעקב רייך, שבה ניתן מגוון של ספרי מחקר ועדות בנושאי השואה ומורשת הציונות הדתית.
ארכיון בית העדות ע"ש יעקב אונגר – עוסק בתיעוד ובהנצחת הפעילות של תנועות הנוער הציוניות-דתיות באירופה עד קום המדינה.
החומרים שנאספו בארכיון בית העדות כוללים עדויות אישיות, תצלומים, מסמכים מקוריים, חפצי ערך אישיים וגם יצירות אומנות.
גולת הכותרת של הארכיון היא מפעל "תיק לכל ותיק" על שם יחיאל צבי וחנה מושקוביץ, שבמסגרתו מוקם מאגר מידע על הפעילות והפעילים של בני עקיבא ושל תנועות נוער ציוניות דתיות נוספות.
מיצג בית הזכוכית – בבית העדות פעיל מיצג אורקולי חדשני להנצחת פעולת ההצלה רחבת ההיקף שהתבצעה בבודפשט בשלהי המלחמה.
המיצג נפתח לקהל הרחב בתשע"ד 2014.
טקסים – בית העדות עורך מדי שני טקסים מרכזיים: טקס זיכרון בערב יום הקדיש הכללי והעצרת המרכזית שנערכת בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
טקסים אלו מוקדשים מדי שנה לנושאים שונים.
מלגות – מדי שנה מעניק בית העדות מלגות מטעם הקרן ע"ש שרגא ורות רבקה וייל לתלמידים וסטודנטים, כותבי עבודות מצטיינות בנושא השואה.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לבית העדות למורשת הציונות הדתית וזיכרון השואה:
ישראל: מוזיאונים להנצחת השואה
ישראל: מוסדות להוראת תולדות השואה
שואת יהודי הונגריה
מועצה אזורית חבל יבנה

אריה קובובי

כל מה שרצית לדעת על אריה קובובי:
ד"ר אריה ליאון קוּבּוֹבִי (קוּבּוֹביצקי) (ביידיש: אריה לעאן קובאָווי (קובאָוויצקי); בכתב לטיני: Arieh Leon Kubovy (Kubowitzki)‎;‏ 2 בנובמבר 1896 – 16 במאי 1966) היה עורך דין ועסקן ציוני, ממייסדי הקונגרס היהודי העולמי (1936) ומזכירו הכללי (1945–1948).
לאחר קום מדינת ישראל היה דיפלומט, שכיהן כציר בצ'כוסלובקיה ופולין (1951–1952), היה שגריר בארגנטינה וציר למדינות דרום אמריקה (1953–1958), ויו"ר הנהלת יד ושם (1959–1966).

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לאריה קובובי:
ילידי 1896
חברי צעירי ציון
יהודים בלגים
ציונים סוציאליסטיים
אישים שהשתתפו בוועידות הקונגרס הציוני
שגרירי ישראל בפולין
שגרירי ישראל בארגנטינה
ראשי יד ושם
עולים לאחר מלחמת העולם השנייה
ישראלים שנפטרו ב-1966
יהודים הקבורים בבית הקברות סנהדריה

היסטוריה של החינוך המערבי

כל מה שרצית לדעת על היסטוריה של החינוך המערבי:
במובן הרחב ביותר, ההיסטוריה של החינוך היא ההיסטוריה של ההוראה והלמידה בחברה האנושית.
ערך זה כולל גם מושגים בפילוסופיה של החינוך.
חינוך התחיל בחיק המשפחה.
ילדים היו לומדים באורח לא פורמלי בשתי צורות עיקריות – לקיחת חלק בפעילויות המבוגרים ומשחקי חיקוי של פעולות אלו.
המשחק היה דרכם של הילדים להתאמן ולהכשיר עצמם לפעילות כבוגרים.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות להיסטוריה של החינוך המערבי:
ויקיפדיה: השלמה – היסטוריה
ויקיפדיה: השלמה – מדעי החברה
ויקיפדיה: שכתוב – מדעי החברה
היסטוריה של החינוך

דוכסות לוקסמבורג

כל מה שרצית לדעת על דוכסות לוקסמבורג:
דוכסות לוקסמבורג הייתה מדינה באימפריה הרומית הקדושה, אשר הייתה חלק מארצות השפלה הדרומיות, אשר היו בשליטת ספרד, ולאחר מכן בשליטת אוסטריה.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לדוכסות לוקסמבורג:
מדינות האימפריה הרומית הקדושה
לוקסמבורג: היסטוריה

אנדרטאות לזכר החייל המצרי

כל מה שרצית לדעת על אנדרטאות לזכר החייל המצרי:
שתי אנדרטאות לזכר החייל המצרי הוקמו על ידי מצרים בדרומה של ישראל.
האנדרטה האחת נמצאת בתחומי המועצה האזורית יואב, בסמוך לכביש 35 ומצודת יואב, והאנדרטה השנייה נמצאת בפארק "עד הלום" ליד העיר אשדוד.
הקמת האנדרטאות סוכמה במסגרת הסכם השלום בין ישראל למצרים לזכר החיילים המצרים שנפלו בקרבות בשנת 1948.
האנדרטה ליד חמי יואב מוקדשת לזכר חיילים מצרים שנהרגו בקרב כיס פלוג'ה, האנדרטה בפארק עד הלום היא לזכר חללי הצבא המצרי שנהרגו במקום.
בהסכם השלום התחייבה ישראל לשמור על אנדרטאות אלו, ובמקביל התחייבו המצרים לשמור על האנדרטאות שהוקמו לזכר חיילים ישראלים בסיני בטרם נחתם ההסכם.
שתי האנדרטאות, שהוקמו בשנת 1989, עשויות אבן גרניט מצרית ועוצבו בצורת אובליסק.
על האנדרטה ליד חמי יואב מוזכרים שמותיהם של ארבעה חיילים, שני אלופי-משנה, רב"ט וטוראי.
הכתובות על האנדרטה והשילוט במקום הם בעברית, ערבית ואנגלית.
על האנדרטה בפארק עד הלום יש כתובות בערבית, עברית, אנגלית ובכתב חרטומים.

נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות לאנדרטאות לזכר החייל המצרי:
אנדרטאות באזור הדרום
יחסי ישראל-מצרים
מצרים: צבא וביטחון
אשדוד: אנדרטאות
מלחמת העצמאות: אנדרטאות

מצפה רביבים

כל מה שרצית לדעת על מצפה רביבים:
מצפה רביבים (נקרא גם תל צופים) הוא אחד משלושת המצפים בנגב שהוקמו בשנת 1943.
הכניסה למצפה רביבים שטפון בביר עסלוג'
נלקח מויקיפדיה

הגדרות נוספות הקשורות למצפה רביבים:
אתרי מורשת במחוז דרום
רביבים
פרוורי באר שבע: מוזיאונים