מה הפירוש של פיסחים בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של פיסחים בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ פיסחים זה:

חיגר , חיגרים צולעים

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה פיסחים? בתשחץ מה הפירוש של פיסחים? פיסחים מילון.

מה הפירוש של איבד את השפיות בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של איבד את השפיות בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ איבד את השפיות זה:

השתגעות , נטרפה דעתו

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה איבד את השפיות? בתשחץ מה הפירוש של איבד את השפיות? איבד את השפיות מילון.

מה הפירוש של עציץ לחלון בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של עציץ לחלון בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ עציץ לחלון זה:

אדנית

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה עציץ לחלון? בתשחץ מה הפירוש של עציץ לחלון? עציץ לחלון מילון.

מה הפירוש של הצטמרר והזדקף (שיער, למשל) בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של הצטמרר והזדקף (שיער, למשל) בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ הצטמרר והזדקף (שיער, למשל) זה:

סמר

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה הצטמרר והזדקף (שיער, למשל)? בתשחץ מה הפירוש של הצטמרר והזדקף (שיער, למשל)? הצטמרר והזדקף (שיער, למשל) מילון.

מה הפירוש של סיפוק אמצעי מחיה בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של סיפוק אמצעי מחיה בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ סיפוק אמצעי מחיה זה:

כלכול פרנוס

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה סיפוק אמצעי מחיה? בתשחץ מה הפירוש של סיפוק אמצעי מחיה? סיפוק אמצעי מחיה מילון.

מה הפירוש של מצב מסובך (עגה) בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של מצב מסובך (עגה) בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ מצב מסובך (עגה) זה:

פלונטר

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה מצב מסובך (עגה)? בתשחץ מה הפירוש של מצב מסובך (עגה)? מצב מסובך (עגה) מילון.

מה הפירוש של מתקין מסגרות בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של מתקין מסגרות בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ מתקין מסגרות זה:

מסגרתן

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה מתקין מסגרות? בתשחץ מה הפירוש של מתקין מסגרות? מתקין מסגרות מילון.

מה הפירוש של שולט ללא עוררין בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של שולט ללא עוררין בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ שולט ללא עוררין זה:

מולך בכיפה מלך בכיפה

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה שולט ללא עוררין? בתשחץ מה הפירוש של שולט ללא עוררין? שולט ללא עוררין מילון.

מה הפירוש של מווסת טמפרטורה בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של מווסת טמפרטורה בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ מווסת טמפרטורה זה:

מזגן, תרמוסטט

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה מווסת טמפרטורה? בתשחץ מה הפירוש של מווסת טמפרטורה? מווסת טמפרטורה מילון.

מה הפירוש של מתמלא גאווה בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של מתמלא גאווה בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ מתמלא גאווה זה:

בעל גאוה חושב את עצמו מרים את האף מרים ראש

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה מתמלא גאווה? בתשחץ מה הפירוש של מתמלא גאווה? מתמלא גאווה מילון.