יחסים בינלאומיים

כל מה שרצית לדעת על יחסים בינלאומיים:במדע המדינה, יְחסים בינלאומיים (יַחְבָּ"ל) הוא ענף מחקר העוסק בחקר מדיניות חוץ של מדינות וכן בניתוח סוגיות בינלאומיות ויחסים בין המדינות והממשלים השונים בעולם בעבר ובהווה. הוא מתמקד בניהולן של מערכות בינלאומיות, ארגונים בינלאומיים (ובראשן האו"ם), ארגונים לא ממשלתיים ותאגידים רב-לאומיים. תחום היחסים הבינלאומיים הוא נושא רחב, המערב תחומים […]

קונסטרוקטיביזם (יחסים בינלאומיים)

כל מה שרצית לדעת על קונסטרוקטיביזם (יחסים בינלאומיים):קונסטרוקטיביזם חברתיגישה סוציולוגית שהתפתחה בשנות ה70. האדם חותר מול אמת אחת. אדם הממקסם תועלת במינימום עלות. מול גישות פוסט מודרניות – אין כזה דבר רציונאליות, לכל אדם התועלת שלו, העלות שלי היא לא העלות שלך, הכול יחסי. הטענה המרכזית – האינטרסים והזהויות של השחקנים השונים מעוצבים על פי […]